Władze SKMRC

Zarząd Sportowego Klubu Modelarskiego

Prezes: Dariusz Radomiak

V-ce Prezes: Krzysztof Smolec

Skarbnik: Marek Filas

Komisja Rewizyjna Sportowego Klubu Modelarskiego

Przewodniczący: Mariusz Wegienko

Z-ca Przewodniczącego: Marek Włodarczyk

Sekretarz: Jerzy Sulitka